lunes, 19 de septiembre de 2011

El Govern modifica la llei de fundacions per promoure la seva constitució i facilitar el seu funcionament

El Govern ha aprovat el Projecte de llei que modifica la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar el seu funcionament amb mesures de simplificació administrativa i d'impulsar la creació de noves fundacions mitjançant la disminució de la dotació inicial, que passa de 60.000 a 30.000 euros.

El Govern va aprovar el passat dimarts el Projecte de llei de modificació del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amb els següents dos principals objectius:

Impulsar la creació de noves fundacions mitjançant la disminució de les quanties necessàries per a la seva constitució, que passen de 60.000 a 30.000 euros.
Simplificar els tràmits administratius i facilitar el funcionament de les fundacions, sense renunciar al necessari control de la seva activitat.

Les principals novetats que incorpora aquest projecte són les següents:

1.-Creació de noves fundacions

El projecte preveu, d’una banda, la disminució de les quanties necessàries per constituir fundacions. La dotació inicial mínima necessària passarà de 60.000 a 30.000 euros, si bé es manté l’exigència de l’estudi de viabilitat econòmica dels dos primers anys.

En el cas de les aportacions successives, es preveu també la disminució dels percentatges aplicables actualment.

2.-Funcionament de les fundacions

Es suprimeixen dues de les incompatibilitats existents actualment per a les fundacions considerades grans -de més de 25 treballadors amb un actiu superior a sis milions d’euros o un volum anual d’ingressos superior a tres milions d’euros-.

D’una banda, s’elimina la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat de prestació de serveis a càrrec de la fundació i, d’altra banda, es suprimeix també la incompatibilitat del càrrec de patró amb l’exercici de funcions de direcció en aquest tipus de fundacions.

3.- Simplificació de la gestió administrativa

Es disminueixen els actes en què cal autorització prèvia del protectorat i es regula com a novetat la figura de la declaració responsable.

Es substitueix el règim d’autoritzacions per una declaració responsable en aquells supòsits en què la fundació duu a terme actes de disposició i també en aquells altres en que es produeix una situació de conflicte d’interessos amb patrons o persones vinculades a la fundació.

Amb aquestes mesures, que s’havien reclamat insistentment des del sector fundacional català, el Govern pretén corregir la disminució important en la constitució de noves fundacions que aquests darrers anys s’havia produït a Catalunya, passant de les 148 fundacions que es van crear en 2008 a les 59 que es van constituir l’any 2010.

sábado, 23 de julio de 2011

VACANCES

INFOSORD CATALUNYA COMUNICA ALS SEUS LECTORS, AMICS I PÚBLIC EN GENERAL QUE TANCA PER VACANCES FINS EL 15 DE SETEMBRE.

Aprofitem l'ocasió per desitjar bones vacances a tots.

jueves, 21 de julio de 2011

Cleries reclama a l'oposició la mateixa responsabilitat que estan demostrant les entitats del tercer sector social

  • El conseller convida l'oposició a "sumar-se al gran gruix de la societat que ha entès la necessitat d'un gran pacte de país per plantar cara a la crisi i superar-la"El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, en el decurs del Ple del Parlament ha reclamat als grups parlamentaris que donaven suport al Govern anterior la mateixa responsabilitat que estan demostrant les entitats del tercer sector social.

El conseller ha recordat que per parlar de futur de les polítiques socials s’ha de tenir en compte una paraula clau: “sostenibilitat”. Responent a una interpel·lació d’ERC, Cleries ha afirmat que “els qui van aprovar la Llei de la Dependència no van beneficiar les polítiques socials, ni el seu finançament, ni l’autogovern de Catalunya, perquè és una llei mal dimensionada i mal finançada que suposa, a més, una invasió de les nostres competències”.

Tot i això, el conseller ha recordat que “des del Departament de Benestar Social i Família s’han dedicat molts esforços a reformar el PRODEP, encarregat amb el Govern anterior de l’aplicació d’aquesta llei i que necessitava una reforma urgent, perquè estava col·lapsant el sistema”. Cleries ha afirmat que durant els primers mesos del seu mandat s’ha reestructurat l’ICASS i, a més, “s’han resolt ja 40.000 dels 54.627 expedients que ens vam trobar pendents d’abans de 2011”.

El conseller ha lamentat que des del ”Govern hem trobat més esforç de comprensió per part del tercer sector que per part dels grups de l’oposició davant la situació de context de crisi que estem vivint i d’haver de treballar amb un pressupost per primera vegada inferior al de l’any anterior”. En aquest sentit, el conseller ha volgut destacar la col·laboració de les entitats en el grup de treball contra la pobresa i per la inclusió social que està treballant en el disseny de mesures concretes que es presentaran en breu; així com  el diàleg i l’acord per fixar el llindar de la renda de les famílies amb dret a l’ajut per fill a càrrec en 12.000 euros.

El conseller ha volgut destacar també que “no qui més gasta fa més polítiques socials, sinó qui gestiona millor” i que “no qui anuncia més polítiques socials les fa sempre realitat”. En aquest sentit, Cleries ha destacat que “tot i el context econòmic actual, l’ICASS ha augmentat el seu pressupost un 6’7%, prioritzant així l’atenció a les persones més vulnerables de la nostra societat” i també ha recordat que en els propers mesos es posaran en funcionament més de 900 noves places entre centres propis i privats.

El conseller Cleries ha fet també la reflexió que “la pobresa va créixer a Catalunya durant els anys de bonança i amb pressupostos a l’alça, per tant, la gestió i la responsabilitat són elements molt importants”.

Per acabar, Cleries ha destacat que “no posarem en risc de cap manera l’estat del benestar, per això cal posar-nos al cap la paraula sostenibilitat”. I ha convidat novament els grups parlamentaris que donaven suport a l’anterior Govern a “sumar-se al gran gruix de la societat que ha entès la necessitat d’un gran pacte de país per plantar cara a la crisi i superar-la”. El conseller ha afirmat que “només sumant esforços podrem tirar endavant” i també que “si estan pel futur i la sostenibilitat i la moció subsegüent a la interpel·lació va en aquest sentit no cal patir que ens posarem d’acord”.

El Parlament aprova els Pressupostos del 2011

La cambra també ha donat llum verda a la Llei de mesures fiscals i financeres

El Parlament ha aprovat avui la llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 i la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com a llei d’acompanyament. Totes dues iniciatives legislatives han rebut els vots a favor dels diputats de CiU i l’abstenció dels del PP. Les dues normes s’han aprovat avui després de la pròrroga pressupostària motivada per la convocatòria electoral del novembre de l’any passat que va portar un relleu al govern.

El Pressupost consolidat del sector públic per a aquest 2011 és de 39.354 milions d’euros. Els comptes d’aquest any estan marcats per l’austeritat, la priorització de la despesa social, la credibilitat i la coresponsabilitat. Les finances de la Generalitat requereixen un exercici rigorós d’ajust de la despesa pública no financera a càrrec de recursos generals d’un 10% que equival a 2.680 milions d’euros. Es tracta d’uns comptes austers que responen a la caiguda dels ingressos que a l’any 2010 es van situar al nivell del 2006 i la despesa no financera que ha crescut un 60% entre el 2004 i el 2010. Aquesta situació ha provocat un augment del dèficit que al 2010 va ser de 7.606 milions d’euros, el 3’86% del PIB. Els comptes inclouen un control sever de les despeses i una contenció del creixement del deute de la Generalitat i del seu sector públic associat durant aquest any. Tot i aquests esforços, els Pressupostos d’aquest any preveuen que l’Administració de la Generalitat generarà un dèficit de 5.408’4 milions d’euros, un 2’66% del PIB. Una xifra que podria ser inferior si el govern espanyol complís amb el nou model de finançament i fes efectiva una bestreta en concepte del fons de competitivitat. Si això arribés, es podria assolir el dèficit de l’1,3% del PIB català.

Una altra de les prioritats d’aquests comptes és la despesa social. Els Pressupostos d’aquest any augmenten el percentatge de recursos destinats als departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família que representen el 70% de la despesa distribuïda entre els diferents departaments. L’any passat va ser del 67%. Els pressupostos preveuen per a aquest 2011 un descens del 3’4% dels ingressos no financers de la Generalitat. El govern ha fet una previsió prudent i realista per aconseguir un dels objectius bàsics de l’executiu que és guanyar credibilitat per inspirar confiança davant els ciutadans de Catalunya, els mercats i les institucions internacionals.

Els comptes inclouen actuacions per aconseguir reactivar l’economia facilitant l’accés al crèdit de les pimes. Per això, el govern ha previst destinar 2.200 milions d’euros a la creació de noves línies de crèdit i finançament destinades a les petites i mitjanes empreses amb activitat a Catalunya.

Pel que fa a la Llei de mesures fiscals i financeres, coneguda també com a llei d’acompanyament, recull un augment del cànon de l’aigua per fer front a l’elevat deute que acumula l’Agència Catalana de l’Aigua. El text també fixa les bases per reorganitzar i modernitzar l’Institut Català de Finances (ICF) i simplificar així els tràmits administratius pels empresaris o autònoms que sol·licitin els seus productes. Amb aquesta nova llei, l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) s’integra a l’ICF per convertir-se en una àrea especialitzada dins aquest organisme de crèdit. Finalment, la llei introdueix modificacions per facilitar la implantació de l’etiqueta ecològica que identifica productes i serveis que compleixen uns criteris ambientals estrictes. El text que avui s’aprova elimina la quota anual d’aquesta etiqueta i només es manté la de sol·licitud.

Les III Reflexions Crítiques tanquen la segona jornada amb debats sobre la responsabilitat social i la capitalitat de la cultura

Demà tindran lloc les sessions ‘Cultura digital’, ‘Comunicació i cultura’, ‘Impactes de la nova ciència en la cultura contemporània’ i ‘Estratègies de finançament’

Les III Jornades de Reflexions Crítiques. Canvis de paradigma: reptes i oportunitats de la Cultura han traspassat aquesta tarda el seu equador amb les taules ‘Capitalitats i territori’ i ‘Responsabilitats socials de la cultura’, en les quals s’ha reflexionat sobre les capitalitats culturals i la seva distribució, i sobre les responsabilitats socials que té la cultura.

La taula ‘Capitalitats i territori’ ha comptat amb la participació d’Àlex Rigola, Josep Lluís Mateo, Bienve Moya, Joan Nogué i Manuel Cuyàs, que ha actuat com a relator. Nogué ha defensat que el territori “és molt més que una simple mercaderia” i ha apuntat que és un “bé escàs, que té una funció cultural, i el seu propi discurs”. Ha ressaltat que Catalunya és un país “ben jerarquitzat pel que fa la seva xarxa urbana” . També en referència al territori Moya ha lamentat que el públic català pateix macrocefàlia “perquè considera que només existeix allò que es fa a la ciutat” i Mateo ha afirmat que el paisatge “és una construcció cultural i humana”.

En l’àmbit de les arts escèniques Rigola ha fet la proposta següent: “Seria molt bo que tots els espais escènics del territori apadrinessin una companyia, un artista i una escola”.

A la taula ‘Responsabilitats socials de la cultura’ hi han participat Xavier Bru de Sala, Salvador Cardús, Agustí Colomines, Salvador Giner, Josep Ramoneda, i Ramon Colom com a relator. El debat s’ha centrat, entre altres temes, en la relació entre educació i cultura. En aquest sentit Ramoneda ha afirmat que la cultura catalana és de “demanda dèbil”, i que “amb un nivell educatiu més alt, creixeria la demanda”. Bru de Sala, d’altra banda, ha ressaltat la importància d’apujar el nivell de la cultura: “Quan van triomfar la Renaixença i el Modernisme el nivell educatiu era baix, i va pujar amb aquests moviments”, ha declarat

Pel que fa les polítiques culturals, Cardús ha afirmat que en l’àmbit de la cultura “s’ha de fer, fer fer, i deixar fer” i ha defensat la idea que la política cultural “o és dirigista o no és política cultural” . Colomines ha criticat que Catalunya s’hagi “instal·lat en una cultura de la subvenció que és nefasta”.

Els ponents també han fet reflexions genèriques sobre la cultura. En aquest sentit  Ramoneda ha afirmat que “és una manera de parlar, de desitjar i de treballar”, mentre que Giner ha reivindicat la idea de cultura com a “conflicte i tragèdia”. “Si perd dramatisme, perd interès”, ha sentenciat.

Podeu consultar les sessions ja celebrades a través del web del Departament de Cultura http://cultura.gencat.cat/reflexionscritiques i a través l’etiqueta de twitter #reflexiocultura.

Demà se celebren les sessions ‘Cultura digital’, ‘Comunicació i cultura’, ‘Impactes de la nova ciència en la cultura contemporània’ i ‘Estratègies de finançament’.

El conseller F. Xavier Mena reitera que la millora de l'ocupabilitat de les persones a l'atur per facilitar-los l'accés al mercat de treball és una prioritat del Govern

El conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, ha reiterat avui novament en seu parlamentària que la millora de l’ocupabilitat de les persones en atur, especialment les pertanyents a col·lectius de difícil inserció, són una prioritat per al Govern.

En el marc de la sessió de control parlamentari al govern, el conseller ha posat de relleu la vigència del seu compromís de treballar per reduir l’atur a la meitat al final de la legislatura, manifestant que “reduir l’atur a la meitat a final de legislatura és un objectiu de país que la Conselleria d’Empresa i Ocupació fa seu”.

Per aconseguir-ho un dels grans reptes és la necessària millora de l’ocupabilitat d'una part de les persones a l’atur, concretament el conseller ha explicat que “les dades ens diuen que fins al 51% de les persones que avui no tenen feina tenen un problema d’ocupabilitat i per tant, un dels objectius del Departament i del Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC, és millorar-los l’ocupabilitat a través de la formació i l’orientació professional perquè puguin accedir a un lloc de treball en condicions i el més aviat possible”.

martes, 19 de julio de 2011

Quasi la meitat de les dones a Catalunya segueixen amb l'alletament matern als sis mesos

  • Prop del 69% de les dones opten per la lactància materna exclusiva
  • Des de 2005, hi ha hagut un increment del 76% en el número de dones que continuen amb alletament matern després del primer any
  • Aquestes xifres indiquen l’èxit de la política de promoció de l’alletament matern que el Departament de Salut va iniciar el 2005 en col·laboració amb UNICEF

El secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, Francesc Sancho, i el director general de Salut Pública, Antoni Plasència, han presentat aquest matí l’Estudi de l’evolució dels indicadors de lactància materna a Catalunya 2010, desenvolupat a partir d’una enquesta telefònica de lactància materna, tabac i altres aspectes relacionats amb l’embaràs.

Aquesta enquesta, en la que s’han entrevistat més de 1500 mares a través del telèfon de Sanitat Respon, permet valorar la prevalença de la lactància materna al llarg del primer any de vida de l’infant.

A banda, Mireia Jané, responsable del Programa de Salut Maternoinfantil, ha presentat els nous materials gràfics de la campanya "Gaudeix l’alletament: Dóna el pit, dóna salut!", coordinada amb la implicació de la Societat Catalana de Pediatria, l’Associació Catalana de Llevadores, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, UNICEF, la Iniciativa Hospital Amics dels Nens (IHAN) i la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna.

La lactància materna i la salut maternoinfantil
La lactància materna suposa grans avantatges tant per la mare com per l´infant, no tant sols pels nutrients que aporta sinó perquè protegeix davant d’infeccions, al·lèrgies i altres malalties cròniques (com la diabetis o l’obesitat), permet mantenir una estreta relació mare i infant, disminueix per a la mare el risc de tenir anèmia, osteoporosis i càncer de mama o ovari i, a més, permet millorar la recuperació postpart.

La promoció de la lactància materna a Catalunya és una de les línies d’actuació prioritàries del Departament de Salut en l’àmbit específic de la millora de la salut maternoinfantil. En aquesta línia, des de l’any 2005, data en què el Departament de Salut va signar un conveni amb la UNICEF per promoure l’alletament matern en la nostra població, s’ha treballat per oferir a totes les dones una informació adequada per tal que escullin la millor forma d’alletar els seus fills.

Increment de la prevalença de la lactància materna
La política de promoció de l’alletament matern que el Departament de Salut va iniciar el 2005 en col·laboració amb UNICEF ha estat fonamental per l’efectivitat i l’èxit en els resultats positius obtinguts.

Les principals conclusions de l’estudi constaten que al llarg d’aquest últim any ha augmentat el nombre de dones que opten per l’alletament matern dels seus nadons, i que en els últims deu anys ha incrementat considerablement la prevalença d’aquest tipus d'alletament al llarg del primers dotze mesos de vida dels infants:

- En els darrers 10 anys hi ha hagut un augment relatiu del 114% de la prevalença de la lactància materna a partir dels sis mesos de vida del nadó.

- En els darrers 5 anys ha augmentat un 84% la prevalença de l’alletament matern als 9 mesos i pràcticament s’ha doblat el número de dones que continuen amb l’alletament matern després dels dotze mesos de vida dels seus fills: al 2005, el percentatge de mares que els seguien donant el pit era d’un 11,5%, mentre que al 2010 aquest percentatge ha arribat ja al 21,7%.

- L’edat de la mare influeix en el manteniment de la lactància: només el 33% de les mares menors de 20 anys continuen donant el pit als sis mesos, percentatge que augmenta fins el 46% en les dones de 20 a 34 anys.

- El tipus de part (natural, cesària...) no influeix en el fet que les mares donin el pit als nadons.

lunes, 18 de julio de 2011

Les Santes

Les Santes de Mataró
El dia 27 de juliol del 1773 va tenir lloc la primera celebració normalitzada dedicada a Les Santes a Mataró. Les despeses del primer ofici queden reflectides en els llibres de la sèrie de funerària de l'Arxiu de Santa Maria i també als llibres de comptes de la Confraria de Sant Desideri, que és l’entitat que des de l’arribada de les relíquies es fa càrrec de les despeses que genera el culte a les Santes. Actualment Les Santes es celebren del 24 al 29 de juliol inclosos, el 27 és la Diada de la festa major, tot i que uns dies abans tenen lloc diversos actes organitzats per entitats culturals i esportives.

Podem dir que la festa de Les Santes sempre es troba en construcció i reinvenció: tot i que la majoria d'actes són fixos, també n'hi ha de mòbils en funció del calendari, sempre mantenint l’essència de l’estructura ritual de la festa. L'estructura actual de la festa es pot dividir en quatre blocs: el Portal, que marca el temps d'espera i és l’arrencada de la festa; la Crida del dia 25 de juliol entesa, en sentit ampli, com la proclamació i inici de la festa; la Diada, que comprèn el dia 27 de juliol, festivitat de les patrones de Mataró, santa Juliana i santa Semproniana, i els actes de programa del dia 28, que conjuntament constitueixen el nucli central de la Festa Major. Per últim es celebra l'Epíleg o comiat de Festa Major, el dia 29 de juliol.

Dels elements que conformen Les Santes de Mataró, mereixen una especial menció la família Robafaves amb els nans, la Missa de Glòria de Mossèn Blanch o missa de les Santes i el ritual de la dormida.

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a plans d'ocupació

Les entitats sense afany de lucre que vulguin contractar persones en atur a través de plans d'ocupació ja poden presentar la sol·licitud a la convocatòria 2011 que ha fet públic el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Amb aquesta convocatòria el SOC promou la concessió de subvencions per a la contractació de persones en atur en els plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques.

Podran presentar-se a la convocatòria les entitats i institucions sense ànim de lucre i universitats públiques amb seu a Catalunya. Per poder participar-hi cal que les entitats i institucions tinguin com a objecte als seus estatuts la intervenció comunitària o la inserció laboral de persones de col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent és de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que correspon al dia 10 d'agost de 2011.

Les contractacions s'hauran de dirigir a les persones treballadores en situació d'atur inscrites com a mínim 6 mesos com a demandants d'ocupació i que no cobrin la prestació i/o subsidi d'atur, o bé els manqui un mes per exhaurir-la. Els contractes de treball s'hauran d'iniciar abans del 31 de desembre del 2011.

sábado, 16 de julio de 2011

El president destaca l'actitud d'entitats com Esclat, que "en lloc de queixar-se, el que fan és treballar i posar-se al davant"

  • El cap del Govern ha inaugurat la residència i centre de dia Esclat Marina per a persones amb paràlisi cerebral i greus discapacitat

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha inaugurat aquesta tarda  la residència i centre de dia per a persones amb paràlisi cerebral i greus discapacitats físiques Esclat Marina, al barri de Marina del Prat Vermell de Barcelona. El cap del Govern ha destacat l’actitud i el bon exemple dels promotors d`aquest centre, l’associació pro persones amb paràlisi cerebral Esclat, que “en lloc de queixar-se, el que fan és treballar i que, en lloc de reclamar a un altre, el que fan és posar-se al davant” i ha conclòs que “aquesta és l’actitud que convé prioritàriament a Catalunya”.
 
La nova residència i centre de dia Esclat Marina és fruit de la col·laboració entre el sector públic i el privat i ha estat finançada tant per les administracions com per la mateixa entitat i patrocinadors privats. El nou centre ha representat una inversió total de 7.767.484 euros i ha rebut el suport de la Generalitat, que hi ha aportat el 50%, a través del Departament de Benestar Social i Família; l’Ajuntament de Barcelona, que hi ha aportat el terreny; el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, la mateixa associació Esclat i una dotzena de patrocinadors privats. L’equipament disposa de sis plantes i prop de 5.000 metres quadrats, on pot acollir fins a 54 residents i atendre 30 persones més en el centre de dia.
 
El  cap de l’Executiu ha destacat la feina de l’entitat Esclat, impulsora del centre, que “se sent cridada a treballar pel bé comú” i ha lloat la seva “actitud de servei al país”. Segons el president, la tasca d’associacions com Esclat “demostra que més enllà de la feina de les administracions hi ha una feina imprescindible, que és la que fa la gent per iniciativa pròpia i que la fa perquè té ganes de tirar endavant i perquè assumeix responsabilitats”.
 
Artur Mas ha felicitat i agraït l’associació Esclat per la seva trajectòria, de més de 34 anys, i l’ha posada com a exemple “que voldria que es filtrés en el conjunt de la societat, que servís de model i de referent i que la gent prengui nota que les coses es poden fer si hi ha un grup de gent que hi creu molt i que té aquesta actitud de perseverança, de constància i de no tirar la tovallola”.
 
El president ha dit que “hi ha molta gent al país que ha seguit aquest exemple, en el camp social, en el camp de la dignitat de les persones i del progrés personal i familiar” i ha afegit que “si aquesta actitud va quallant, estic convençut que entre tots plegats podrem superar les dificultats”.
 
En l’acte d’inauguració de la residència i centre de dia Esclat Marina ha acompanyat el president el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries. També hi ha assistit el president i la directora de l’associació Esclat, Joan Bertran i Lola de la Fuente; la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, i la secretaria general de Política Social i Consum del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, Isabel María Martínez Lozano, entre d’altres.

martes, 12 de julio de 2011

El Govern crea el primer fons de beques propi de Catalunya

  • El nou sistema de beques vol afavorir els estudiants amb rendes baixes i premiar el rendiment acadèmicEl Govern anuncia que demanarà una reunió de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Estat “si se n’han de treure resultats tangibles”
L’Executiu dóna llum verd als estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

El consell executiu ha aprovat avui la creació del “primer fons de beques de Catalunya”. El portaveu del Govern, durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, ha subratllat que aquestes beques, resultat de l’ajustament dels preus públics de la universitat, es podran crear i gestionar “íntegrament” pel Govern.

Les beques es plantegen amb una doble finalitat, d’una banda es vol garantir l’equitat del sistema ajudant els estudiants amb rendes més baixes a través de les beques “Equitat”. De l’altra, es vol premiar “l’excel·lència” mitjançant les beques al “Rendiment Acadèmic”.

Els preus per al curs 2011-2012 experimenten un augment del 7,6% i el 25% de l’increment es destinarà al fons de beques. Aquest augment, ha comptat amb el vistiplau de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Homs ha recordat que actualment, “gairebé 9 de cada 10 euros que costa una carrera universitària els aporta l’Administració”. Per corregir aquest desequilibri, el Govern proposa un increment de l’IPC més 4 punts percentuals (en total, doncs, del 7,6%) pels estudis de grau. Aquest augment es tradueix en un increment per curs d’entre 65 i 100 euros, “uns 8 mensuals” segons l’experimentalitat de l’estudi. En el cas dels màsters, l’increment de taxes proposat és el de l’IPC. Enguany, es permetrà el pagament fraccionat mensualment de la matrícula.

En les assignatures matriculades per segona vegada es mantindrà el coeficient multiplicador d’1,5 al preu del crèdit i s’incrementarà el coeficient per a les assignatures matriculades per tercera o més vegades, que passarà de l’1,8 al 3. Aquesta mesura no té afany recaptatori sinó que pretén incentivar l’estudiant perquè realitzi ”una matriculació responsable” i millorar la seva eficiència i el seu rendiment acadèmic.

El decret també estableix una sèrie d’exempcions amb la finalitat de garantir l’accés a la universitat a persones de determinats col·lectius com ara les pertanyents a famílies nombroses, els estudiants amb matrícules d’honor i premi extraordinari, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, els majors de 64 anys, les víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere, i les famílies monoparentals

Comissió Bilateral
El portaveu també ha informat que el Govern demanarà a l’Administració General de l’Estat la convocatòria d’una reunió de la Comissió Bilateral Generalitat i l’Estat. Homs ha dit que “hi ha prou motius per convocar una nova reunió” i ha recordat que “la darrera es va celebrar al juliol de 2009”. Ara bé, ha anunciat  una reunió exploratòria del president de la part catalana, Josep Antoni Duran i Lleida, amb Manuel Chaves, i “si en la reunió prèvia no s’albira un resultat tangible” es descarta convocar-la perquè no la demanarem “només per la foto”. Entre els temes pendents de la reunió el portaveu s’ha referit a “la llista dels 40 traspassos” que es desprenen de l’Estatut, fins qüestions pendents de la disposició addicional tercer relativa a les inversions a les infraestructures, qüestions relacionades amb el propi finançament, altres relatives al principi de lleialtat institucional “que no es compleixen” o els  processos de liquidació del model de finançament vigents.

Tramitació dels avantprojectes d’urbanisme i audiovisuals  
Tal i com va ja es va anunciar la setmana passada, l’executiu, atenent les demandes fetes pels grups parlamentaris ha acordat avui “tramitar de manera independent” l’Avantprojecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i l’Avantprojecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual. El portaveu s’ha referit a les critiques d’alguns partits en relació a la tramitació d’aquestes lleis, que han arribat a qualificar “d’atac a la democràcia” i ho ha contrastat amb el fet que el govern central acaba d’aprovar un Reial Decret que modifica fins a 35 lleis dels àmbits més diversos, “una autèntica llei òmnibus, que no ha suscitat el més mínim comentari sobre les formes”. Mentre a Catalunya “necessitem” sis mesos per tirar endavant una llei “necessària per reactivar l’economia” l’estat Espanyol ho enllesteix en una setmana per decret i sense exposició pública. Homs ha insistit que “hem de ser més ràpids i diligents, perquè els temps d’avui reclamen decisions rapides”.

Sobre la posició el Govern davant la crisi del deute i la pujada dels tipus d’interès, el portaveu ha reconegut que el Govern “ho viu amb un punt de preocupació” però amb la convicció que “s’està fent el que cal”. En aquest sentit el portaveu ha posat com exemple l’actuació del Govern per solucionar la situació el deute de l’ACA, pujant el preu del cànon de l’aigua. Davant situacions com aquesta el Govern ha de prendre decisions “per poc populars que siguin” per tal de poder “atacar el problema d’arrel”.


Altres acords

Agència de Salut Pública de Catalunya
El Consell Executiu també ha aprovat avui els estatus de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La seva constitució suposa la integració en un únic ens públic de tres organitzacions fins ara diferenciades i que passaran a extingir-se: la Direcció General de Salut Pública, l’Agència de Protecció de la Salut i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Aquesta simplificació permetrà oferir una cartera de serveis integrats de protecció de la salut, promoció de la salut i prevenció de les malalties, vigilància de la salut, seguretat alimentària i salut laboral.  La nova Agència de Salut Pública de Catalunya començarà a funcionar el 2012, estarà presidida pel conseller de Salut, i  suposa l’aplicació d’un model de governança compartit entre la Generalitat de Catalunya i el món local.

El Govern també ha aprovat la signatura d’un conveni entre la Generalitat i el Ministeri de Sanitat per promoure l’accés a l’habitatge de lloguer per als joves a través del Programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer. Finalment també s’ha donat llum verd a una subvenció d’1.047.100 euros a la Fundació ECOM, entitat sense ànim de lucre que agrupa les principals associacions de persones amb discapacitat física a Catalunya. Aquest import es destinarà al servei d’assistent personal per a persones amb discapacitat física.

El Govern aprova un conveni per promoure l'accés a l'habitatge de lloguer per als joves

  • El conveni entre la Generalitat i el Ministeri de Sanitat es destinarà al Programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer


El Govern ha donat llum verda a la signatura del conveni entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Institut de la Joventut (INJUVE), del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, per promoure l’accés a l’habitatge per part dels joves, mitjançant el programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer.

Per tal de donar solucions als problemes d’emancipació de molts joves, que actualment constitueixen un sector especialment afectat per les dificultats d’accés a l’habitatge, les dues administracions han acordat treballar de forma conjunta per posar en marxa a Catalunya el programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer, que és d’àmbit estatal, i que inclou les mesures següents:

Desenvolupar un servei d’informació i assessorament directe i àgil sobre allotjament per a joves.
Posar en marxa una borsa d’habitatge jove que ofereixi als joves un lloguer per sota del preu mitjà de mercat i que doti d’avantatges econòmics, jurídics i tècnics tant als propietaris com als llogaters d’aquests immobles.
Destinar dues assegurancesa cada pis llogat a través d’aquest programa: una assegurança multirisc de la llar i una assegurança de caució per impagament de rendes.
Disposar d’assistència tècnica i formació per als responsables de l’execució del programa.

La Generalitat podrà desenvolupar aquest programa a través del Departament de Benestar Social i Família o a través d’acords amb ajuntaments o entitats que puguin millorar-ne el desenvolupament.

Actualment existeixen a Catalunya més de 50 borses joves d’habitatge en conveni amb la Direcció General de Joventut, amb més de 60 oficines que donen servei a més de 400 municipis i a una població potencial d’un milió i mig de joves d’entre 18 i 35 anys.

L’INJUVE assumirà el cost de l’assegurança multirisc de la llar (300.000 euros), de l’assegurança de caució (200.000 euros) i de l’assistència i la formació del personal tècnic (76.000 euros). Aquesta quantitat (576.000 euros) és única per al conjunt del programa. El Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General de Joventut, farà una aportació econòmica de 237.000 euros per al funcionament ordinari del servei: lloguer i despeses de locals, personal, subministraments, dotació informàtica, etc.

lunes, 4 de julio de 2011

El president Mas assegura que les dades de l'atur del mes de juny són "una bona notícia, però no podem abaixar la guàrdia"

  • El cap de l’Executiu ha inaugurat aquesta tarda l’ampliació de la seu central de Lidl a Montcada i ReixacEl president de la Generalitat, Artur Mas, ha valorat aquesta tarda les dades d’atur del mes de juny que avui s’han donat a conèixer com “una bona notícia”. El nombre d’aturats a Catalunya ha baixat en 18.948 persones, una reducció del 3,18% respecte al mes anterior. El president s’ha felicitat que Catalunya hagi liderat la baixada de l’atur a tot l’Estat espanyol, però també ha demanat prudència: “És una bona notícia, positiva, però no podem abaixar la guàrdia i hem de tocar de peus a terra. No es poden llançar les campanes al vol perquè aquestes són dades que poden ser estacionals, en funció d’aquests mesos, i la batalla contra l’atur és una batalla molt dura”, ha assegurat.


El president ha fet aquestes declaracions durant l’acte d’inauguració de l’ampliació de la seu central de Lidl, ubicada a Montcada i Reixac. Davant dels treballadors de la companyia, el president, en nom del Govern, ha donat les gràcies a Lidl “perquè és un bon senyal i un bon exemple que per avançar i aixecar el país entre tots plegats cal que hi hagi gent que hi tingui confiança” i ha assegurat que Lidl “està demostrant amb fets que té confiança en el futur d’aquest país”.

Davant les dificultats econòmiques que viu el país, el president ha destacat que el que cal és “invertir en tots els sectors” i, a través d’això, “crear feina nova i consolidar l’existent”. “Del que es tracta és que hi hagi una bona sintonia entre empresa, ajuntaments i Govern del país, perquè les inversions no es parin i, a través d’elles, puguem anar creant llocs de treball contínuament”, ha assegurat.

Supermercats Lidl ha inaugurat aquesta tarda l’ampliació de la seva seu central, que ha suposat una inversió de 8 milions d’euros. Les oficines, que tenen una capacitat per a 400 treballadors, han estat ampliades en 8.000 m2 addicionals, i disposen d'una superfície global de 15.000 m2. Lidl té actualment a Catalunya 94 establiments i una plantilla de més de 2.000 treballadors.

Bankia i la Fundació Iluro donen suport a 11 projectes socials a la comarca del Maresme amb 30.000 euros

Bankia i la Fundació Iluro posen en marxa per tercer any consecutiu la convocatòria d’ajuts Acció Social 2019, dotada amb 30.000 euros, pe...